Ripsiliimat ja herkistyminen

LAATU JA TURVALLISUUS

LashLovers Oy panostaa ripsienpidennystuotteiden ja ripsiliimojen laatuun sekä turvallisuuteen. Yrityksen tavoitteena on tarjota asiakkaille mahdollisimman turvallisia ja käyttäjäystävällisiä tuotteita. Teemme jatkuvaa tuotekehitystyötä sopimusvalmistajiemme kanssa ja tuotteemme valmistetaan tiukkojen laatuvaatimusten mukaisesti. Jokaiselle tuotteelle on tehty kaikki EU-säädösten mukaiset turvallisuustarkastukset ja dokumentoinnit. Kaikista valikoimiimme kuuluvista liimoista on saatavilla kemikaaliasetusten velvoittamat, asiantuntijoiden laatimat käyttöturvallisuustiedotteet. LashLovers Oy:n valikoimissa on sekä EU:ssa että Aasiassa valmistettuja ripsiliimoja.

Ripsiliimat, kuten kaikki kemikaalit ja kosmetiikka, eivät ole täysin riskittömiä käyttäjälleen. Jotta liimat toimisivat tarkoituksenmukaisesti, niihin lisätään myös aineosia, jotka voivat aiheuttaa allergisia reaktioita.

Yhteistyömme suojainvalmistajien kanssa mahdollistaa sen, että voimme tarjota ammattilaisille ripsienpidennystuotteidemme kanssa yhdessä käytettäväksi soveltuvat suojaintarvikkeet alan huippumerkeiltä. Suojautuminen ripsiliimoista erittyviltä kemikaalihöyryiltä on tärkeää.

Ripsienpidennysten turvallinen asentaminen vaatii koulutettua ammattilaista, jolla on käytännön tietämys altistumisen minimoimiseksi sekä asiakkaan että ammattilaisen itsensä kannalta. Kemikaalien turvallinen käyttö tarkoittaa varsinaisen suojautumisen lisäksi aina myös käyttäjän huolellisuutta. Näillä keinoin on mahdollista pienentää todennäköisyyttä ripsiliimoista johtuvien yliherkkyysreaktioiden syntyyn.

Alla olevan tekstin lähteenä on LashLovers Oy:n kemikaaliturvallisuuden asiantuntijoilla teettämä tietopaketti. Tekstiä lainattaessa on aina mainittava alkuperäinen lähde: LashLovers Oy.

KEMIKAALIA VAI KOSMETIIKKAA

Kosmetiikka-asetuksen mukaan ripsiliimat eivät ole kosmetiikkaa, vaan ripsiliimoja koskee kemikaalilainsäädäntö. Ripsiliiman tehtävänä on liimata mekaanisesti ripsenpidennys kiinni luonnonripseen, kun taas esimerkiksi ripsiväri, joka luokitellaan kosmetiikaksi, muuttaa ripsen ulkonäköä sellaisenaan. Kosmetiikka- ja kemikaalilainsäädäntöä valvoo Suomessa Tukes. Mikäli lainsäädäntö tulevaisuudessa muuttuu siten, että ripsiliimat lukeutuvat kosmetiikaksi, on LashLovers Oy:lla jo valmius tuoda sen EU:ssa valmistuttamat ripsiliimat maahan kosmetiikkana. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki ripsiliimassa käytetyt ainesosat ovat sallittuja käytettäviksi myös kosmetiikassa.

KEMIKAALILAINSÄÄDÄNTÖ

Kemikaalilainsäädännön mukaan ripsiliiman ainesosia ei tarvitse ilmoittaa ns. INCI-listauksella, mutta tuotteesta on sen sijaan tehtävä REACH ja CLP-asetusten mukainen käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedotteessa esitetään kaikki terveydelle tai ympäristölle haitalliseksi luokitellut ainesosat. Samalla määritellään tuotteen pakkaus- ja kuljetusmerkinnät. Käyttöturvallisuustiedotteen tehtävänä on antaa käyttäjälle ohjeet tuotteen turvalliseen käyttöön ja varastointiin.

RIPSILIIMOJEN KEMIA

Ripsiliimat sisältävät pääasiassa erilaisia liima-aineita eli monomeereja ja pigmenttiä. Lisäaineita ovat esimerkiksi dispergointi- ja emulgointiaineet, joiden avulla varmistetaan pigmenttivärin tasainen koostumus ja jakautuminen koko monomeeriseokseen eli liima-aineeseen.

LashLovers Oy:n ripsiliimoissa on käytetty esimerkiksi silmäkosmetiikassakin sallittua mustaa pigmenttiä. Pigmentit ovat ns. hydrofiilisiä eli ne jakautuvat tasaisesti vesipisaraan, mutta eivät jakaudu sellaisenaan tasaisesti esimerkiksi käytettyyn liima-aineeseen. Jotta pienikokoiset pigmettihiukkaset jakautuisivat tasaisesti myös liima-aineeseen, on pigmentti useimmiten ensin sekoitettu eli dispergoitu veteen. Pigmentti-vesi –dispersio sekoitetaan eli emulgoidaan sen jälkeen liima-aineeseen. Emulgointiaineen tehtävänä on pitää vesi-pigmentti -seos tasaisesti jakautuneena koko liima-aineessa. Valmis liima-aineseos ei ole otollista kasvualustaa bakteereille tai muille mikrobeille veden vähyydestä johtuen.

Liima-aine koostuu monomeereista eli samanlaisista molekyyleistä. Usein liimoissa käytetään erilaisia monomeeriseoksia. Kovettuessaan liima-aineen monomeerit yhdistyvät pitkäksi molekyyliketjuksi eli polymeeriksi. Pigmenttihiukkaset jäävät tiukasti kiinnittyneinä polymeerien väliin antaen värin kovettuneelle liimalle. Erilaisten polymeerien tarkoituksena on antaa esimerkiksi lujuutta ja kestävyyttä kovettuneelle liimapisaralle. Niillä voidaan myös vaikuttaa liiman kuivumisen nopeuteen. Erilaisia polymeereja muodostavat esimerkiksi syanoakrylaatit ja polyisosyanaatit.

Esimerkiksi polyisosyanaattien polymeroitumisreaktio eli monomeerien yhdistyminen pitkiksi ketjuiksi (liiman kovettuminen) alkaa, kun liima pääsee kosketuksiin ilmassa olevan kosteuden eli veden kanssa. Polyisosyanaateista muodostuu kosteuden vaikutuksesta amiineja, jotka muodostavat polyisosyanaattien kanssa pitkiä polymeeriketjuja.

Syanoakrylaatteja ja polyisosyanaatteja käytetään useissa ripsiliimoissa. Eräs useimmin käytetyistä syanoakrylaateista, etyyli-2-syanoakrylaatti, on luokiteltu EU:n kemikaaliasetusten mukaan (CLP; EC/1272/2008) silmiä ja ihoa ärsyttäväksi. Liimat, joissa etyyli-2-syanoakrylaattia on yli 10%, luokitellaan lisäksi mahdollisesti hengitysteitä ärsyttäväksi. Nestemäisestä liimasta vapaaksi ilmaan pääsevät yksittäiset syanoakrylaatit voivat polymeroitua kosteuden vaikutuksesta esimerkiksi nenän limakalvolla. Polymeroitumisreaktio herkällä limakalvolla saattaa aiheuttaa ärsytystä. Erilaisia syanoakrylaatteja käytetään myös lääketieteessä haavansulkijana ja laastarin kaltaisena suojana ompeleiden eli ns. tikkien asemasta.

ALTISTUMISREITIT JA HERKISTYMISEN MEKANISMI

Herkistymisessä elimistön omat suojamekanismit immuunijärjestelmässä aktivoituvat sinänsä vaaratonta ainetta kohtaan. Herkistyminen jaetaan kahteen osaan, jossa ensimmäisessä vaiheessa immuunijärjestelmä oppii reagoimaan herkistävää ainetta kohtaan. Toisessa vaiheessa pienikin altistuminen kyseiselle aineelle voi aiheuttaa näkyviä oireita, kuten esimerkiksi kutinaa, ihottumaa tai nuhaa. Usein ensimmäinen vaihe vaatii suuremman altistuksen ainesosalle kuin toinen vaihe.

Kemikaaleille voidaan herkistyä sekä ihon kautta että hengitysteitse. Herkistyminen on yksilöllistä ja joidenkin tutkimusten mukaan alttius herkistymiselle saattaa olla perinnöllistä. Herkistyminen voi tapahtua eri ainesosille. Tarkkaa tietoa herkistymisen syystä ei kuitenkaan ole, vaikka lääketieteellinen mekanismi tunnetaankin jo melko hyvin.

Kosmetiikassa käytetyt hajusteet saattavat sisältää herkistäviä ainesosia eli allergeeneja huolimatta siitä, onko hajuste synteettinen vai ns. luonnollinen. Myös hiusväreissä saattaa olla herkistäviä ainesosia, jotka voivat aiheuttaa näkyviä oireita. Jos herkistävien ainesosien määrä ylittää niitä koskevat pitoisuusrajat, ovat herkistävien ainesosien nimet tuotava -tuotetta koskevasta säädöksestä riippumatta- käyttäjän tietoisuuteen pakkausmerkintöjen avulla. Kosmetiikka-asetuksen mukaan kosmeettisissa tuotteissa herkistävien ainesosien nimet tulee kirjoittaa tuotteen ns. INCI–luetteloon, kun taas EU:n kemikaaliasetusten alaisten tuotteiden herkistävät ainesosat tulee merkitä käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tämän lisäksi tuotepakkauksessa tulee olla asianmukaiset varoitusmerkinnät. LashLovers Oy:n ripsiliimoissa herkistäviä ainesosia ovat liima-aineina käytetyt syanoakrylaatit ja (poly)isosyanaatit.

Ihokosketus lisää riskiä herkistymiselle, joten juoksevan liiman ihokosketusta tulee välttää. Kuivuessaan liima-aineet kiinnittyvät (polymeroituvat) toisiinsa, jolloin mahdollinen altistus herkistäville ainesosille pienenee merkittävästi. Ripsenpidennyksiä tekevä osaava ammattilainen kykenee kiinnittämään ripsenpidennyksen omaan ripseen kiinni siten, ettei ihokosketusta tapahdu.

Akrylaatit aiheuttavat pääasiallisesti allergista kosketusihottumaa, mutta jonkin verran myös hengitystieyliherkkyyttä. Altistumista liimasta vapautuville höyryille voidaan minimoida ammattilaisen toimesta ilmastointiratkaisujen, kuten esimerkiksi kohdepoiston avulla. Ammattilainen saattaa kuitenkin tästä huolimatta altistua liimahöyryille koko työpäivän ajan. Siksi onkin todennäköisempää, että ripsiliimojen ainesosille herkistyy ennemmin ripsenpidennyksiä tekevä ammattilainen kuin ripsenpidennyksiä ottava asiakas. Tämän vuoksi ammattilaisen suojautuminen ripsiliimojen herkistäviltä ainesosilta on ehdottoman tärkeää. Lue lisää suojaintarvikkeista ja työturvallisuudesta täältä.

Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

TILAAMINEN

Taataksemme asiakkaillemme nopean tilauskäsittelyn ja mahdollisuuden hyödyntää palkitsemisjärjestelmää, tulee kaikki tilaukset tehdä verkkokaupan kautta. Emme käsittele puhelimitse tai sähköpostitse tulleita tilauksia.

REKISTERÖITYMINEN

LashLovers®-tuotteet on tarkoitettu vain ammattilaiskäyttöön. Tilatakseen tuotteita LashLovers Oy:n verkkokaupasta tulee asiakkaan rekisteröityä ja ilmoittaa rekisteröitymisen yhteydessä käymänsä tunnetun tuotemerkin ripsienpidennyskoulutus. Jälleenmyyntituotteiden tilaamista varten myös y-tunnus on ilmoitettava rekisteröitymisen yhteydessä. Rekisteröityminen on maksutonta. LashLovers Oy voi halutessaan evätä rekisteröitymisen ja perua tilauksen.

TILAUSKÄSITTELY JA TOIMITUSAIKA

Asiakas saa tekemästään tilauksesta tilausvahvistuksen ilmoittamaansa sähköpostiin. LashLovers Oy pidättää oikeuden olla hyväksymättä tilausta.

Arkisin klo 12 mennessä tulleet tilaukset pyritään käsittelemään ja postittamaan aina viimeistään seuraavana arkipäivänä tilauksen saapumisesta. Toimitusajan ollessa olennaisesti pidempi, ilmoittaa LashLovers Oy tästä asiakkaalle sähköpostitse.

Tuotteet on myös mahdollista noutaa Joensuun toimipisteestä verkkokaupassa ennakkoon tehtyä tilausta vastaan. Tällöin toimituskulut ovat 0 €. Asiakkaalle ilmoitetaan sähköpostitse, kun tilaus on valmis noudettavaksi.

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa olennaisesti myöhästyvä tuote ilmoittamalla siitä LashLovers Oy:lle. LashLovers Oy pidättää oikeuden tilauksen peruuttamiseen, mikäli tilattu tuote on loppuunmyyty tai sen saatavuudessa on muita ylitsepääsemättömiä vaikeuksia.

TUOTETAKUU

LashLovers Oy ei lähtökohtaisesti myönnä ammattilaistuotteille tuotetakuita. Ripsiliimojen osalta edellytämme käyttöohjeiden perusteellista tutustumista ennen liiman käyttöönottoa. Mikäli sinulla on tuotteiden käyttöön tai toiminnallisuuteen liittyviä kysymyksiä, otathan ystävällisesti yhteyttä tuotetukeemme: tuotetuki@lashlovers.fi.

TUOTEHINTA JA TOIMITUSKULUT

Voimassa oleva hinta on palvelussa tilaushetkellä ilmoitettu hinta. LashLovers Oy pidättää oikeuden erheellisesti kirjattujen hintojen korjaamiseen. Hinnat sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron.

Tilauksen käsittely-, pakkaus- ja toimituskulut riippuvat valitusta toimitustavasta. Lue lisää toimitustavoista täältä. Tuotteet on myös mahdollista noutaa Joensuun toimipisteestä. Tällöin toimituskulut ovat 0 €.

MAKSUTAVAT

Verkkokaupassa on tarjolla kaikki yleisimmät maksutavat. Lisätietoja maksutavoista täältä.

NOUTAMATTOMAT LÄHETYKSET

Mikäli asiakas ei nouda tilaamaansa lähetystä noutopisteestä määräaikaan mennessä ja paketti palautuu LashLovers Oy:lle, palautamme automaattisesti tilauksen arvon asiakkaalle toimituskuluilla vähennettynä.

PALAUTUSOIKEUS

Asiakkaalla on 14 päivän palautus- ja vaihto-oikeus. Palautettavan tuotteen tulee olla avaamaton, käyttämätön ja myyntikuntoinen.
Jos asiakas peruuttaa tilauksen ennen kuin tavaroita on ehditty lähettää, on palvelun tarjoajalla mahdollisuus veloittaa rahaliikenteestä ja vaivasta kohtuullinen korvaus.
Jos tuote on postitoimituksen aikana rikkoontunut tai vahingoittunut, asiakas voi palauttaa tuotteen veloituksetta LashLovers Oy:lle. Mikäli tilaamasi tuote on vahingoittunut, osa ystävällisesti yhteyttä tilauskäsittelyymme: tilaukset@lashlovers.fi.

Vuonna 2011 voimaan tulleen lain mukaan, verkkokauppa ei ole velvollinen kustantamaan automaattisesti asiakaspalautuksesta aiheutuvia kuluja.

RIITATAPAUSTEN RATKAISU

Erimielisyydet tässä esitettyjen tilaus- ja sopimusehtojen suhteen ratkaistaan Joensuun Käräjäoikeudessa.